1.ทำเนรคุณ อกตัญญพ่อแม่ + ผู้มีพระคุณ

 

 

2.คิดร้ายต่อผู้อื่น,พูดให้โทษ ให้ร้ายผู้อื่น

 

 

3. ใช่ชีวิตผิดศิลธรรม เช่นลักทรัพย์ เบียดเบียนผู้อื่น

 

 

4.ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต รังแกสัตว์

 

 

5. ละเลยเมินเฉยต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก

 

 

6.ข่มเหงรังแกผู้อื่นด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ

 

 

7. ไม่ซื่อสัตย์ในการค้า + การงานตามหน้าที่ของตัวเอง

 

 

8. คบคนพาล คนชั่ว

 

 

9. ส่งเสริมผู้อื่นทำชั่ว

 

 

10. ค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้ายาพิษ

 

 

11. ปล่อยหิ้งพระให้สกปรก ตั้งหิ้งพระในที่ไม่ควร

 

 

12. ไร้ความยุติธรรม

 

13. จิตใจโลภ ไม่เคยคิดเผื่อแผ่ใคร


Visitors: 13,759