1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย,ชำรุด,แตกหัก

จะทำให้เป็นหนี้สินกันทั้งบ้าน ไม่มีทางได้ปลดหนี้


 

2. เอกสารที่ไม่ใช้แล้ว

จะทำให้คุณและคนในบ้านมีเรื่องคดีความ

 

 

3.ยาหมดอายุ

จะทำให้คนในบ้านป่วยเรื้อรัง

 

 

4. บิลหรือใบเสร็จต่างๆ

จะทำให้คนในบ้านเจ้าระเบียบ ย้ำคิกย้ำทำ

 

 

5. เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เกิด 2ปี หรือขาดชำรุด

จะทำให้มีปัญหาการงานเรื้อรัง 

 

 

6. ฟูกที่นอนนานเกิน 10ปี

จะทำให้ชีวิตรักแตกหักและขาด

 

 

7. นิตยสารเก่าเก็บ

จะส่งผลต่อสติปัญญาคนในบ้าน ควรนำไปบริจาค 

 

8. ของเล่นเด็ก

จะส่งผลต่อผู้ใหญ่ในบ้าน

 

 

9. เทคโนโลยีเก่า มือถือเก่า คอมพิวเตอร์เก่า

จะทำให้การติดต่อสื่อสารของคนในครอบครัวมีปัญหา 

 

 

10. เครื่องสำอางหมดอายุ

จะทำให้หมดพลังออร่าในตัวคุณ 


Visitors: 13,759