1.นาฬิกาในบ้านต้องตรงทุกเรือน

 

2.งดใส่เสื้อผ้าขาดในวันหวยออก

 

3. รองเท้าขาด,ชำรุดควรนำออกจากบ้าน

 

4. เล็บมือ + เล็บเท้า ตัดเสร็จต้องเก็บให้เรียบร้อย

 

5. ถูกหวยแล้วควรกลับหมอน,เปลี่ยนปลอกหมอน

 

6.ห้ามตัดต้นไม้ ตัดหญ้าก่อนวันหวยออก 1 วัน

 

Visitors: 13,759