เส้นชีวิตหมายถึง รากฐานของชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพร่างกาย บางคนเป็นเส้นขาด บางคนเป็นเกาะ แปลว่ามีปัญหา เส้นที่ดีจะต้องไม่แตก จะเป็นเส้นบางเส้นอ่อน ก็ขอให้ยาวลงมา ถ้าบางคนเส้นสั้น แปลว่าเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ สีหน้าคำพูดจะแสดงออกมาหมด เส้นชีวิตแตกจะเป็นคนขี้โรค เส้นแตกใหญ่จะได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัย อารมณ์และฐานะเดียวกัน คนเราจะมีเส้นชีวิตทั้งสองข้าง เช่นฝั่งพ่อจะอยู่ทางด้านขวา ฝั่งแม่จะอยู่ทางด้ายซ้าย ถ้าเส้นชีวิตแตกมีโอกาสที่พ่อแม่จะเลิกกัน หรือไมก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

 

 

เส้นสมองหมายถึง ดูกานอ่าน ดูสติปัญญา ดูความรู้ ต้นกำเนิดจากเส้นชีวิต บางคนสั้นบางคนยาว ถ้าสั้นก็นจะเป็นแบบสุกเอาเผากิน ถ้าแบบยาวต้องเกินฝ่ามือมาแบบนี้กำลังดีความหมายคือเป็นคนติดดิน มีความรู้สึกจริงใจแท้ แต่ถ้ายาวมากมาถึงข้อมือ แสดงว่าคนนั้นเวลาฉลาดก็จะฉลาดมาก แต่เวลาทุกข์จะทุกข์กว่าใครๆ ถ้าเส้นสมองเป็นเกาะ ส่วนใหญ่จะปวดหัว เป็นมายเกรน มีปัญหาทางด้านความคิด สติปัญญา


Visitors: 13,759